Ordliste

Aflevering

Babysplit

Bagsving

Bakskruslag

Bane

Bonuspoint

Bumpkugle

Double strike

Død kugle

Etikette regler

Fejl

Fiasko

Fingerløft

Forkeglen

Forsving

Hegn

Hookslag

Keglebowler

Kegledæk

Keglegrav

Keglemærker

Kuglereol

Kugleretur

Kurveslag

Det at slippe kuglen ved overtrædelseslinjen, så den ruller ned mod kuglerne.

En split, der består af 2'eren og 7'eren eller 3'eren og 10'eren.

Den bevægelse under tilløbet, som efter nedsvinget fører kuglen bagud til et punkt omtrent i skulderhøjde, hvorfra afleveringen indledes.

Et slag, der for en højrehåndet bowler bringer kuglen i en kurve mod højre. For en venstre håndet bowler går kuglen mod venstre.

Området mellem overtrædelseslinjen og kegledækkets bagkant.

De ekstra point, man får for strikes og spares.

En kugle, der slippes for sent, så den "falder" ned på banen istedet for at blive rullet hen ad den, kaldes en bumpkugle. Fænomenet opstår almindeligvis, hvis kuglens fingerhuller har en forkert størrelse. Bumpkugler kan tilføje banen alvorlig skade.

To strikes efter hinanden slået af den samme spiller.

En kugle erklæres i visse situationer død, for eksempel hvis det umiddelbart efter afleveringen opdages, at der mangler en kegle i kegleopstillingen. Hvis en kugle erklæres død, annulleres de point, der opnås ved slaget, og et nyt slag tildeles.

Der er visse regler for, hvordan man skal optræde på bowlingbanen. Hvis for eksempel to spillere på tilstødende baner begge er klar til at påbegynde tilløbet, skal spilleren til højre tage sit slag først.

Det er en fejl, hvis man træder på overtrædelseslinien eller berører noget på den anden side af linien, for eksempel væggen. Hvis der dømmes fejl, får man ingen point for det pågældende slag, men slaget tæller med på slagsedlen (F=foul).

Identisk med en split, bortset fra at forkeglen bliver stående. 1-2-1+-sparen og 1-3-7 sparen er eksempler på "fiasko".

Ved afleveringen glider tommelfingeren først ud af fingerhullet. Når langfingeren og ringfingeren umiddelbart efter glider ud af hullerne, løfte de opad for at give kuglen ekstra kraft og spin i afleveringsøjeblikket.

Keglen i spidsen af kegletrekanten (1-keglen).

Den armbevægelse, der udføres under tilløbets første skridt. Under forsvinget skubbes kuglen roligt fremad med støttehånden (dvs. den hånd, der ikke udfører kuglesvinget).

En række med fire kegler, der bliver stående efter første slag. Det venstre hegn består af 1-2-4-7 keglerne og det højre hegn består af 1-3-6-10 keglerne.

Ved hookslaget bevæger kuglen sig i en ligelinie i højre eller venstre side af banen (afhængigt af om man er højre eller venstre håndet), men på det sidste stykke drejer den skarpt ind mod banens midte.

En spiller, der holder blikket rettet mod keglerne, når han eller hun afleverer kuglen.

Detområde af banen, hvor keglerne er placeret.

Det område for enden af banen, som keglerne og kuglen falder ned i, før keglerne bliver løftet op af den automatiske keglesætter og kuglen bliver sendt tilbage ad kuglereturen.

De afmærkninger på banen, der viser hvor de ti kegler skal stå.

Reol i bowlinghal, hvorpå der ligger et udvalg af kugler, som man kan vælge imellem.

Det spor, kuglen automatisk returneres ad, så spilleren kan tage sit næste slag.

Et slag, der for højrehåndede spillere først bevæger sig ud mod banens højre side og derefter i en kurve går ind mod banens midte. For venstrehåndede spillere går kurve den modsatte vej.

Langsom kugle

Lomme

Miss

Mærkebowler

Næseskud

Oliering

Opfølgning

Overtrædelseslinje

Perfect game

Prikker

Prøvesving

Rende

Rude

Sengestolperne

Serie

Sigtemærker

Slagseddel

Sleeper

Spand

Spare

Split

Store Firer, Den

Strike

Strike ud

Sure Æble, Det

Svensker

Tap

Tilløb

Tilløbsbane

Turkey

Udgangsstilling

Woolworth

Ølrude

Åben rude

Et slag, hvor kuglen rulles langsomt op ad banen.

For højrehåndede spillere består den såkaldte lomme af 1- og 3-keglerne. For venstrehåndede består den af 1- og 2-keglerne.

Man får et mis, hvis der står en eller flere kegler tilbage efter andet slag.

En spiller, der i modsætning til keglebowleren, holder blikket rettet mod sigtemærkerne, når han eller hun afleverer kuglen.

Et skud, der rammer forkeglen frontalt, kaldes et næseskud. Resultatet af et næseskud er ofte 4-6splitte eller 4-6-7-10 splitten.

Oliebehandlingen af banen fra overtrædelseslinjen og 12 meter frem til den såkaldte oliegrænse.

Armens opadgående bevægelse efter kuglens aflevering. Denne bevægelse bør føres igennem, til hånden når hovedhøjde.

Den linje, der er trukket tværs over banen 18,30 meter fra forkeglens centrum.

Hvis man slår 12 strikes i en serie, har man spillet en såkaldt perfect game, som giver det maksimale pointtal på 300 i en serie. Kaldes også for en 300-serie.

Markeringer på tilløbsbanen, som viser hvor man skal placerer fødderne i udgangsstillingen.

Sving, der foretages med kuglen uden tilløb og uden aflevering.

Grøft langs begge sider af banen til opsamling af vildfarne kugler.

En rude omfatter to slag. Man går videre til den næste rude, hvis man vælter alle to kegler i første slag.

En split, der omfatter 4- og 6-keglerne eller 7- og 10-keglerne

En serie består af 10 ruder.

De syv pileformede mærker, der er afsat på banen 2-3 meter efter overtrædelseslinjen.

Skema til beregning af point i spilleserier.

En kegle, der bliver stående direkte bag en anden, kaldes en sleeper. 8-keglen er en sleeper bag 2-keglen, 9-keglen er en sleeper bag 3-eren, og 5-eren er en sleeper bag1'eren. Det er utrolig let at lave en spare, der omfatter en sleeper; der vil ikke gå lang tid, før du opdager, at du er ekspert i dem.

Fire kegler, der efter første slag står tilbage i en klynge, kaldes en spand. De tre klynger, der består af 1-2-3-5 keglerne, 2-4-5-8-keglerne er eksempler på spande.

Man slår en spare, hvis man i andet slag vælter alle de tiloversblevne kegler fra første slag.

Man taler om en split, hvis forkeglen efter første slag er væltet, og der står to eller flere tilbage, placeret på en sådan måde, at kuglen kan passere igennem dem. Der er naturligvis mange forskellige splits.

Den vanskelige 4-6-7-10 split kaldes den store firer.

Man opsnår strike, hvis man vælter alle ti kegler i første slag.

Det kaldes strike ud, hvis man afslutter en serie med flere på hinanden følgende strikes.

Den split, der består af 5-7 og 10-keglerne.

Det er en svensker, når en højrehåndet spiller slår en strike ved at lade kuglen ramme venstre side af forkeglen (eller omvendt for en venstrehåndet spiller)

Man taler om en tap, når en enkelt kegle bliver stående tilbage, efter at man har afleveret en kugle, der helt åbentlyst burde have ført til en strike. Når dette sker, er det normalt 8-keglen, der bliver stående. For venstrehåndede spillere bliver 9-keglen ofte stående.

De normalt fire skridt, der tages, inden kuglen afleveres ved overtrædelseslinjen.

Arealet foran overtrædelseslinjen, hvor spilleren udfører tilløbet.

Navn på tre strikes efter hinanden slået af samme spiller.

Den stilling, der indtages, inden tilløbet påbegyndes. I udgangsstillingen holde skuglen med begge hænder.

Et navn for 5-10 splittet.

Man taler om en ølrude, hvis en spiller opnår 111 efter syvende rude. Navnet skyldes, at man skal give en omgang til de øvrige spillere!

En rude, hvor der hverken er opnået en strike eller en spare.